Bedrifts og organisasjons konstellasjoner

Steiner i sirkel

Bedrifter og organisasjoner er som levende organismer. De har sin egen historie, sin egen kultur og karakter. Men enda viktigere – de har en egen, unik funksjon i samfunnet. Og denne funksjonen har direkte tilknytning til hvorfor organisasjonen eller bedriften ble startet. Mange organisasjoner sliter innad og utad mot samfunnet fordi de har glemt sin historie og hvorfor de i det hele tatt eksisterer.

Jeg har lært Bedrifts og organisasjonskonstellasjoner av Jan Jacob Stam, en hollandsk facilitator. I Nederland er bedrifts- og organisasjonskonstellasjoner svært utbredt og et vellykket redskap for mange store og små bedrifter og organisasjoner.

Når vi gjør bedrifts – og organisasjonskonstellasjoner jobber vi alltid med godkjenning fra øverste leder. Om konflikten gjelder avdelinger lenger ned i hierarkiet så skal det likevel være tillatelse fra øverste leder for å kunne gjøre en prosess.

Om det gjelder personlige ambisjoner i arbeidslivet og valg i forbindelse med karriere, så ta gjerne kontakt for å finne ut om en organisasjons- og bedriftskonstellasjon kan være verktøyet for å komme videre.

 

Mira Tveitane: mobil 4110 5653