Womb Wisdom

The Feminine Soul  

 

 

Womb Wisdom ærer den feminine Sjelen, livets opphav og kontakten med Kilden vi alle er. Det guddommelige feminine er et møtested for spiritualitet som verdsetter og ærer kroppen som hellig og som bærer av historie på godt og vondt. Kroppen som hellig fordi den forbinder alle tider, alle verdenene og alle stadier av liv her på jorda; på engelsk kalles dette «shamanism of the body». Orakelet som vet og som ikke trenger å bli opplyst, men som hviler i det nærende mørket som holder lys.

 

Womb Wisdom- feltet har røtter langt tilbake i historien. Nå kommer mye av den gamle visdommen opp igjen, i ny form, levende, organisk og ofte overraskende. Fordi det feminine har vært så undertrykket i kvinner og menn så lenge så er det her vi må begynne. Også for å finne det sunne maskuline igjen.

 

What if nothing is holding you back?

 

birth_into_being_swimming1

 

‘The Tao is dark and unfathomable.
How can it make her radiant? Because she lets it…
This source is called darkness. The gateway to all understanding.’

Tao Te Ching, Lao Tsu

 

Womb Wisdom er for kvinner i alle aldre. Det begynte for meg for noen år siden som et kurs jeg kalte “Kvinners Kjærlighet og Seksualitet”. Gjennom utdanning og erfaring har dette feltet beveget seg videre til  «Womb awakening  og Womb Wisdom».

I begynnelsen var kvinnekurset “fanget” inne i traumefeltet; kursene var tunge og vi kom i kontakt med mye kollektiv smerte som måtte heales og slippes. Nå kommer vi mer opp og kan puste og kursene er på vei inn i ren selvutvikling der fokuset er fellesskap, næring, glede og hvile. Kreativitet, sensualitet, nytelse og overflod!

 

TRAUMER: 

I vår kultur har smerte, skyld og skam hatt en enorm påvirkning på kvinner liv i mer enn 2000 år og gjennom det en negativ påvirkning på alle menneskers liv. Det er kvinnene som bærer fram alle barn som fødes på denne jorda.

Patriarkatet tok fra oss retningssansen og intuisjonen da kroppens sansning og sannhet i veldig stor grad ble bannlyst. Eiendomsretten tok over og kvinner og barn ble sett på som eiendeler for mannen.

Menn av lavere sand, kvinner og barn ble mistenkeliggjort da de stolte for mye på egen erfaring, intuisjon og visdom. Evolusjonsmessig har vi i lang tid vært underlagt en mental autoritet som blant annet plasserte En mannlig gud i himmelen over oss. Kvinnen har ikke hatt speiling i det guddommelige i vår kultur på over 2000 år!

Patriarkatet, det som i dag ofte blir kalt et maskulint styre er egentlig bare et ego-styre. Det forferdelige er at det kanskje er mennene som har tapt mest under patriarkatet. På ett eller annet tidspunkt finner kvinner hverandre og vi deler av våre erfaringer. Fortsatt er det tungt for mange menn å være så følsomme og sårbare som de også er.

Det sanne og sunne feminine og maskuline og alle nyansene imellom er i ferd med å våkne igjen og det er en uendelig lettelse, men også en smerte – mangfoldet i livet speiler mangfoldet i naturen og se hva vi har gjort med naturen!

 

TANTRA: 

Tantra kan være et belastet ord for mange. Her i Vesten forbindes tantra så og si bare med seksuell frigjøring slik Neo Tantra underviser det.

Jeg har valgt en vei som inkluderer den tantriske Visdommen.  I tillegg til frigjøring av den erotiske livskraften og heling av skam rundt sensuell og seksuell livsenergi går jeg i lære for å åpne enda mer for Shaktis mange gaver. Jeg har fine lærere:

Gjennom den fysiske kroppen og de subtile energi – kroppene er det Yoga i et tantrisk perspektiv som inspirerer mest. Jeg har møtt fantastiske kvinner som med stor glede og entusiasme gir av sin levende og gjennomlevde kunnskap:

 • Ateekas “Yoga Somatics” gir en dyp innføring i den flytende nytelsens anatomi.
 • Uma Dinsmore-Tulis “Womb Yoga” og store tantriske visdom nedskrevet i boka «Yoni Shakti» gir stabilitet i jordelementet og innsikt i det energisenter som ofte kalles Hara, men som hos kvinner er en skatt som kalles Yonisthana. Et energetisk felt vel verdt å utforske!
 • Hjertet får så dyp næring gjennom “Yoga of Sound” der min mantralærer Anandra George viser vei til det elskende hjertet.

 

I tillegg har jeg hatt lærere som blant annet Neel Fasting, Madhurima, Sarita og Shalini Lind, Azra og Seren Bertrand m.fl. Alle gir de vital undervisning om forbindelsen mellom den fysiske kroppen og de mange energetiske kroppene som fører oss til en våken, levende og sensuell tilstedeværelse der kreativitet, nytelse, kraft og naturlig overflod er dagligdags.

 

 

“How can I be substantial if I fail to cast a shadow? I must have a dark side also if I am to be whole. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.” C.G.Jung

 

 

 

Kort om min vei i dette feltet:

Jeg har de siste årene gitt meg selv arbeidstittelen: TRAUMER OG TANTRA.

Selve mellomrommet mellom traumene og den tantrisk visdom er det som er mest spennende å utforske nå. Feltet kalles ofte Womb Awakening eller Womb Wisdom; over hele verden har vi kommet til dette mellomrommet og vi kaller det det samme. Det er et sted å vokse og å finne nye svar.

Det er det stille, kraftfulle stedet mellom det gamle traumeimprintet og den potensielle ekstasen. Og når jeg lytter så begynner kroppen å danse! Den vitale, erotiske livsenergien kommer spontant og overraskende og nye muligheter åpner seg tilsynelatende tilfeldig. Livet lever!

Jeg har lang erfaring med heling av egne traumer og de siste årene har jeg i min praksis blitt vist mye tillit som veileder for andre i deres prosess med heling av traumer.

Fra jeg var helt ung har jeg samtidig med smerten levd i en parallell, sterk energistrøm. En våkenhet og visshet om kvinnekroppens fantastiske egenskaper, minner og drømmer fra mysterieskoler der kvinner og menn ble viet til de dypeste, kjærlighetsfulle mysteriene i livet, der det hellige feminine virkelig gav liv og det hellige maskuline hadde sunn kraft og hvor foreningen dem imellom åpnet et skapende felt som enda finnes tilgjengelig for oss, helt levende – i myter, drømmer og energetiske virkeligheter som vi i dag kan gå inn i og erfare direkte gjennom kroppen og det forenende energirommet i oss og rundt oss.

Slik er det feminine feltet: fruktbart, organisk, beveger seg i spiraler, i sirkler, sykluser og årstider. Shakti er selve tiden og alle erfaringene vi gjør i tid og rom. Mitt liv er langsomt iferd med å bli helt gjennomskinnelig av kjærlighet til Shakti – det hellige feminine, sjelen, lidenskapen! Lengselen etter forening med Shiva er gjenkjent fra første øyeblikk her på jorda.

 

A woman awake to her Shakti, knows how to walk with beauty.

Wherever beauty looks , love is also there.

~Rumi

 

♥♥♥

Takk for at du er her og at du er interessert. Jeg håper du finner din vei – ta gjerne kontakt om du vil være med i sirkelen en stund!

«Med dyp respekt og Kjærlighet, ærer jeg mitt hjerte, min indre lærer»

Om Namah Sivaya 

 

  

Womb Wisdomkurset har mange ressurser:

 • Shaktisirkel hvor vi ærer hverandre
 • Meditasjon, yoga og berøring
 • Skaperglede, bla stemmens naturlige kontakt
 • Felt/resonansprosesser og healing
 • Naturlig bevegelse og dans
 • De subtile kroppene og energisystemet
 • Intuisjonspraksiser
 • Intimitetens gaver
 • Indre tantra og mantra for kvinner
 • Informasjon og teori om kvinners kropp, helse og velvære
 • Ritualer og seremonier for å ære liv, død og gjenfødsel – naturens syklus

 

Du kan hvile inn i erfaringer som gir kontakt til:

 • Kvinnefellesskap som energetisk nettverk
 • En spirituell praksis som gir næring og støtte til hele mennesket
 • Et møte der vi åpner for kroppens skjønnhet og nytelse uten å fornekte det livet vi har levd til nå
 • Bli kjent med de indre syklusene på en måte som gjør det er enklere å forstå når det er lurt å starte prosjekter, når det er tid for hvile og meditasjon, når du bør høste av den kreative energien og når du får best resultat ved å gå fullt ut i verden…

 

Tema som: 

 • Vår Kjærlighethistorie med livet
 • Seksualitetens uttrykk og betydning for vår forståelse av oss selv
 • Sacred Yoni -Womb: liv, dans, skaperglede og nytelse. Dyp innsikt og intuisjon; i gamle tider var den initierte kvinnens livmor sett som et orakel. Og vi kan finne veien dit igjen!
 • Shakti: Når vi møtes ærer vi tiden vi har sammen i sirkelen. Å ære Shakti er å ære livet.
 • Moon-mapping: Du får kursmateriale som gjør at du over tid kan følge den indre syklusen din og på den måten gjenkjenne ditt eget energi-mønster og lære å navigere ut ifra det.
 • Du lærer yoga-progresjoner som balanserer elementene i deg/mellom deg og naturen.
 • Du lærer å finne hvile i trygg kontakt med kroppen og jorda gjennom energetiske øvelser som åpner og nærer jordforbindelsen i deg på en enkel og trygg måte.
 • Og du kan finne inspirasjon til å bruke stemmen som inngangsport til kreativitet og kontakt til Yoni – Womb mysteriet i oss.

 

Hvert kurs henter fra de mange ressursene og kvinnene som kommer, vi vokser og lærer noe nytt fra gang til gang. Du er gaven!