Traumer og spiritualitet

Traumer og Spiritualitet

 

 

Forankre det sunne i deg selv. 

 

Når er spiritualitet sunt og når er det dissosiasjon fra et vanskelig liv?

Finnes det et sted i oss som kan romme både smerten og det større perspektivet så vi ikke blir stående fast i enten -eller: Enten spiritualitet eller elendighet?

Traumer er i sitt vesen splittende og fragmenterende. Enheten går tapt og vi mister sammenhengene i livet av syne.

Når traumene overføres gjennom familien vi ble født inn i mister vi tilgangen til vårt sanne vesen helt fra starten av og relasjonene vi skaper kan oppleves som halve, skjeve, noe av det viktigste kommer ikke fram i kontakten med andre. Vi blir fremmede for oss selv og menneskene vi møter.

Samtidig kan vi ha en stor åpenhet til dimensjoner som nesten ingen andre ser, hører eller erfarer. Vi kan oppleve skjønnhet og orden som gir mening for oss, men som likevel ikke alltid gir næring og dypere kontakt med andre mennesker. For å unngå eksistensiell ensomhet kobler vi oss derfor på forskjellige typer trossystemer som kan gi mening med livet og hvor vi kan møte likesinnede. Eller vi overgir oss til vår egen åpenhet – uttrykker den, og må tåle at samfunnet ikke kan romme oss.

Uansett hvordan vi overlever så går det på lang sikt utover den sunne livskraften vår hvis vi ikke får gjenopprettet kontakt til vår dypeste Væren, også i kontakt med andre mennesker.

 

UNDRING:

Dette kurset kommer fra en undring jeg har hatt lenge: Jeg lurer på om det finnes et felles sted for både traumer og spiritualitet? Et skjæringspunkt der det smertefulle og det større perspektivet møtes. Og om det er mulig å komme dit uten å gjøre vold på hvem vi er og hvem vi måtte være for å overleve all tilpasningen. Et sted som er trygt nok, stort nok og samtidig intimt så vi kan oppleve at vi faktisk kommer mer sammen igjen.

Alt jeg tilbyr er åpne invitasjoner. Jeg har ingen fastlagt sannhet jeg vil bekrefte, jeg ønsker å dele av kunnskapen jeg har til nå innen flergenerasjonell traumeforståelse og mange års erfaring i det spirituelle feltet. Vi kommer sammen for å lære mer om livet og finne noen trygge landingsplasser der vi ikke blir avvist, men inkludert.

 

METODER:

– Åpning av et større felt, avklaring, integrering og vekst.

– Limbic imprint recoding – meditasjoner

– Sansning og bevegelse gjennom kroppen. Tid til integrering og hvile.

 

 

«On Rhythm, Ritual and Rest:

The power of rhythm restores vibrancy through dance, music and motion.

The power of ritual opens the way to a direct encounter with the mysterious wonder of life.

Rest renews and restores the very cells of our often tired and overstimulated bodies and minds».

Amy Wright Glenn. Fra boken Birth, Breath and Death. 

 

Ta kontakt om du er interessert i dette kurset eller ønsker å arrangere kurs nær der du bor: mira.tveitane@gmail.com