Kategori: Traumer

Familiekonstellasjoner

 family3

Familiekonstellasjoner (også kalt Systemoppstilling) har fokus på vår plass i familiesystemet; “The Orders of Love”.

 

Denne metoden ble først utviklet av Bert Hellinger og var et banebrytende arbeid da den kom. Det nye, store bidraget var å se mennesket som multigererasjonellt – at vi ubevisst er påvirket av livet og uforløste hendelser i familien og slekten minst fire generasjoner tilbake i tid.

Det er opprinnelsesfamilien vår som mest av alt påvirker oss og livene våre; valg vi tar eller ikke tar er ofte preget av blind kjærlighet, lojalitet og vårt behov for å høre til. Dette kan gi seg utslag på mange måter, blandt annet i hvordan vi finner oss til rette i nye sosiale sammenhenger som i vår nåværende familie, på arbeidsplassen, i venneflokken og i det sosiale liv.

Gjennom systemoppstilling kan vi se hvordan våre indre, ubevisste relasjonsforhold kan bli gjenspeilet i det ytre, som i vårt valg av partner, antall barn vi får, sykdommer vi drar med oss, hvor mye suksess vi våger å ha, hvor i verden vi velger å leve osv.

Systemoppstilling kan være et godt verktøy for bearbeiding av sorg. En oppstilling kan være som et helende rituale for de som lever nå – en mulighet til å takke forfedrene for livet og samtidig slippe dem så alle kan bli fri. Ved å anerkjenne virkeligheten slik den er i dette større perspektivet, og gjennom helende setninger fra sjelen kan det som engang var en alvorlig urett bli forløst i mennekenes hjerter nå.

Det fins mange bøker om Bert Hellingers arbeid. Jeg anbefaler disse to:
“Acknowledging what is” (1999)
“Kjærlighetens skjulte symmetri” (2005)
Andre viktige bidragsytere er blandt annet Dr. Ilse Kutschera; som lege og kardiolog har hun bidratt til forståelsen av sykdommer og symptomer som indikasjoner på innvevning i familiesystemets skjebne. Dr. Ilse Kutschera har skrevet boken: “What`s out of order here?” (2006)

Jacob og Sieglinde Schneider var viktige lærer innen Familiekonstellasjoner.

Bedrifts og organisasjons konstellasjoner

Steiner i sirkel

Bedrifter og organisasjoner er som levende organismer. De har sin egen historie, sin egen kultur og karakter. Men enda viktigere – de har en egen, unik funksjon i samfunnet. Og denne funksjonen har direkte tilknytning til hvorfor organisasjonen eller bedriften ble startet. Mange organisasjoner sliter innad og utad mot samfunnet fordi de har glemt sin historie og hvorfor de i det hele tatt eksisterer.

Jeg har lært Bedrifts og organisasjonskonstellasjoner av Jan Jacob Stam, en hollandsk facilitator. I Nederland er bedrifts- og organisasjonskonstellasjoner svært utbredt og et vellykket redskap for mange store og små bedrifter og organisasjoner.

Når vi gjør bedrifts – og organisasjonskonstellasjoner jobber vi alltid med godkjenning fra øverste leder. Om konflikten gjelder avdelinger lenger ned i hierarkiet så skal det likevel være tillatelse fra øverste leder for å kunne gjøre en prosess.

Om det gjelder personlige ambisjoner i arbeidslivet og valg i forbindelse med karriere, så ta gjerne kontakt for å finne ut om en organisasjons- og bedriftskonstellasjon kan være verktøyet for å komme videre.

 

Mira Tveitane: mobil 4110 5653