Kategori: 4 forskjellige traumekurs

Healing av relasjonelle traumer

Å finne kjærlighet til deg selv

 

 

 

 

Praktisk informasjon:

Teori og metoden: Relasjonelle traumer sett i et flergenerasjonelt perspektiv.

Teknikken: Konstellasjoner og resonansprosesser.

Hvor og når: Hver måned i Sporveisgt. 29 på Majorstuen (maks 4 deltagere, to prosesser hver pr. deltager)

3-4 ganger pr. år på Grini mølle, ved Røa/Oslo, da med ca 10 deltagere. (En prosess pr. deltager)

 

Du finner aktuelle datoer lenger ned på siden og her i kurskalenderen.

 

Om kurset:

I filmen «In Utero» sier forskerne at alle traumer begynner i livmoren. Det betyr at de aller tidligste erfaringene vi gjør i livet, det første miljøet vi er en del av har den største påvirkningen på livet vårt. Det er svært viktig for oss om dette miljøet opplevdes trygt og nærende for oss eller ikke!

De første årene av livet er også svært pregende for hvordan vi opplever oss selv i møte med andre. Kvaliteten i våre tidligste relasjoner er toneangivende for hvordan vi opplever oss selv i møte med nye mennesker og situasjoner senere i livet.

De fleste mennesker har en historie om livet sitt og den rommer det som er tillatt å si og vite noe om. Når vi gjør konstellasjoner kommer det fram mer informasjon som setter historien vår i et større perspektiv og dette kan hjelpe oss å forløse innvevningen i familien så vi får mer plass til å være oss selv.

Heling skjer når vi ser hva som faktisk påvirker oss; først når kan vi slippe lojaliteten til familien og den vi måtte være for å få høre til kan vi begynne å leve våre egne liv. Med større bevissthet får vi tilgang på mange flere muligheter i livet!

 

Om teknikken: Konstellasjoner/Resonansprosesser. 

Med konstellasjoner/resonans-prosesser kommer vi til de ordløse minnene som ikke kan formidle seg på en intellektuell måte men som viser seg gjennom kroppen og følelsene. Konstellasjoner er en energetisk metode som varsomt og kraftfullt synliggjør ubevisst innvevning i fysisk, psykisk og emosjonell familiearv.

Helt konkret jobber vi i et resonansfelt der vi stoler på kommunikasjonen fra det limbiske systemet i hjernen, celleminner og den varsomme tilgangen til det som kalles implisitte minner; ordløse minner.

 

TEMA DU KAN KOMME MED:

 • Utfordringer i relasjoner: til foreldre, søsken, partner eller barn
 • Utfordringer på jobb, praktisk, med kolleger eller sjefen
 • Utfordringer i forhold til helse og sykdom
 • Utfordringer i forhold til gjentagende negative tankemønster, følelsesmønster, handlingsmønster.
 • Utfordringer i forhold til grenser, tydelighet, klarhet, valg og avgjørelser…

 

Eller det kan være noe av dette:

 • Manglende trygghet og tillit til livet
 • Relasjonen til deg selv – hvem er du egentlig?
 • Få klarhet i hvorfor de samme problemene gjentar seg
 • Se årsaker bak dårlig selvfølelse, uverdighetsfølelse, skamproblematikk….
 • Og hele forholdet til kroppen og forstå de dypere årsakene til sykdom og symptomer som for eksempel angst, depresjon, uro og utbrenthet

 

Din villighet til endring:

 • Et ønske og en villighet til å bli bedre kjent med deg selv
 • Ta ansvar for å få det bedre i ditt eget liv
 • Motta støtte fra meg og gruppen
 • Få ny kunnskap om deg selv og hva som påvirker livet ditt
 • Få støtte til å å avslutte situasjoner og relasjoner så de kan forbli i fortiden
 • Finne stabilitet og tilstedeværelse i nåtid så du kan ta gode valg for framtiden din!

 

Mer støtte i prosessen: 

Hvile og integrering undervegs i kurshelgen.

Dans/fri bevegelse og stille øyeblikk uten noen agenda, bare ro til å være.

Du følger dine behov gjennom hele helgen. Om du trenger å hvile eller sove så er dette også ok!

 

Velkommen til et kurs som kan forandre hverdagene dine!

Healing av traumer i kvinnekroppen

Healing av traumer i kvinnekroppen

 

The Body Remembers

 

Dette kurset er for kvinner som vil komme i kontakt med og forløse dype minner som sitter i kroppen. Det kan være gjennom sykdom, symptomer, ulykke eller utbrenthet. Eller at du har opplevd det forferdelige å miste et barn, enten ved spontanabort/abort, dødfødsel eller senere dødsfall.

Vi lager en veldig trygg ramme og går varsomt fram til smerten som har satt seg i kroppen.  Helt konkret lar vi kroppen få «snakke med oss» gjennom det våkne feltet der andre kvinner kan representere områder i kroppen vår:  hva er det hjertet prøver å si?  livmoren, eggstokkene, brystene, ryggsøylen…? Hva er det kroppen vet om oss som den bare klarer å formidle gjennom smerte og ubehag?

Det er et vakkert og sårt utsagn som sier at:

 

“Sjelen er i smerte og kroppen roper etter hjelp”

 

Dette er et dypt personlig arbeid. Gjennom det våkne, vitende feltet får du hjelp til å møte det som ligger under den kjente historien om livet ditt og komme i kontakt med det som var ukjent, gjemt og glemt i deg. Eller du får støtte til å forløse det du allerede vet, men som har vært for vondt til å møte alene.

På en varsom og samtidig veldig sterk måte er du velkommen til å avslutte fortid, komme til nåtid og bli sett, hørt og tatt imot her med alt du er. Dette kan åpne for mulighetene dine for framtiden. Hva er det du lengter etter bortenfor smerten?

 

Ta kontakt om du er interessert i dette kurset eller om du trenger å prate med meg om disse livserfaringene: mira.tveitane@gmail.com

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt om du vil arrangere kurs nær der du bor.

 

 

Traumer og spiritualitet

Traumer og Spiritualitet

 

 

Forankre det sunne i deg selv. 

 

Når er spiritualitet sunt og når er det dissosiasjon fra et vanskelig liv?

Finnes det et sted i oss som kan romme både smerten og det større perspektivet så vi ikke blir stående fast i enten -eller: Enten spiritualitet eller elendighet?

Traumer er i sitt vesen splittende og fragmenterende. Enheten går tapt og vi mister sammenhengene i livet av syne.

Når traumene overføres gjennom familien vi ble født inn i mister vi tilgangen til vårt sanne vesen helt fra starten av og relasjonene vi skaper kan oppleves som halve, skjeve, noe av det viktigste kommer ikke fram i kontakten med andre. Vi blir fremmede for oss selv og menneskene vi møter.

Samtidig kan vi ha en stor åpenhet til dimensjoner som nesten ingen andre ser, hører eller erfarer. Vi kan oppleve skjønnhet og orden som gir mening for oss, men som likevel ikke alltid gir næring og dypere kontakt med andre mennesker. For å unngå eksistensiell ensomhet kobler vi oss derfor på forskjellige typer trossystemer som kan gi mening med livet og hvor vi kan møte likesinnede. Eller vi overgir oss til vår egen åpenhet – uttrykker den, og må tåle at samfunnet ikke kan romme oss.

Uansett hvordan vi overlever så går det på lang sikt utover den sunne livskraften vår hvis vi ikke får gjenopprettet kontakt til vår dypeste Væren, også i kontakt med andre mennesker.

 

UNDRING:

Dette kurset kommer fra en undring jeg har hatt lenge: Jeg lurer på om det finnes et felles sted for både traumer og spiritualitet? Et skjæringspunkt der det smertefulle og det større perspektivet møtes. Og om det er mulig å komme dit uten å gjøre vold på hvem vi er og hvem vi måtte være for å overleve all tilpasningen. Et sted som er trygt nok, stort nok og samtidig intimt så vi kan oppleve at vi faktisk kommer mer sammen igjen.

Alt jeg tilbyr er åpne invitasjoner. Jeg har ingen fastlagt sannhet jeg vil bekrefte, jeg ønsker å dele av kunnskapen jeg har til nå innen flergenerasjonell traumeforståelse og mange års erfaring i det spirituelle feltet. Vi kommer sammen for å lære mer om livet og finne noen trygge landingsplasser der vi ikke blir avvist, men inkludert.

 

METODER:

– Åpning av et større felt, avklaring, integrering og vekst.

– Limbic imprint recoding – meditasjoner

– Sansning og bevegelse gjennom kroppen. Tid til integrering og hvile.

 

 

«On Rhythm, Ritual and Rest:

The power of rhythm restores vibrancy through dance, music and motion.

The power of ritual opens the way to a direct encounter with the mysterious wonder of life.

Rest renews and restores the very cells of our often tired and overstimulated bodies and minds».

Amy Wright Glenn. Fra boken Birth, Breath and Death. 

 

Ta kontakt om du er interessert i dette kurset eller ønsker å arrangere kurs nær der du bor: mira.tveitane@gmail.com