Kategori: Traumekurs

Healing av relasjonelle traumer

Å finne kjærlighet til deg selv

Du finner aktuelle datoer i kurskalenderen.

 

Om kurset:

I filmen «In Utero» sier forskerne at alle traumer begynner i livmoren. Det betyr at de aller tidligste erfaringene vi gjør i livet, det første miljøet vi er en del av har den største påvirkningen på livet vårt. Det er svært viktig for oss om dette miljøet opplevdes trygt og nærende for oss eller ikke!

De første årene av livet er også svært pregende for hvordan vi opplever oss selv i møte med andre. Kvaliteten i våre tidligste relasjoner er toneangivende for hvordan vi opplever oss selv i møte med nye mennesker og situasjoner senere i livet.

De fleste mennesker har en historie om livet sitt og den rommer det som er tillatt å si og vite noe om. Når vi gjør konstellasjoner kommer det fram mer informasjon som setter historien vår i et større perspektiv og dette kan hjelpe oss å forløse innvevningen i familien så vi får mer plass til å være oss selv.

Heling skjer når vi ser hva som faktisk påvirker oss; først når kan vi slippe lojaliteten til familien og den vi måtte være for å få høre til kan vi begynne å leve våre egne liv. Med større bevissthet får vi tilgang på mange flere muligheter i livet!

 

Om teknikken: Konstellasjoner/Resonansprosesser. 

Med konstellasjoner/resonans-prosesser kommer vi til de ordløse minnene som ikke kan formidle seg på en intellektuell måte men som viser seg gjennom kroppen og følelsene. Konstellasjoner er en energetisk metode som varsomt og kraftfullt synliggjør ubevisst innvevning i fysisk, psykisk og emosjonell familiearv.

Helt konkret jobber vi i et resonansfelt der vi stoler på kommunikasjonen fra det limbiske systemet i hjernen, celleminner og den varsomme tilgangen til det som kalles implisitte minner; ordløse minner.

 

TEMA DU KAN KOMME MED:

 • Utfordringer i relasjoner: til foreldre, søsken, partner eller barn
 • Utfordringer på jobb, praktisk, med kolleger eller sjefen
 • Utfordringer i forhold til helse og sykdom
 • Utfordringer i forhold til gjentagende negative tankemønster, følelsesmønster, handlingsmønster.
 • Utfordringer i forhold til grenser, tydelighet, klarhet, valg og avgjørelser…

 

Eller det kan være noe av dette:

 • Manglende trygghet og tillit til livet
 • Relasjonen til deg selv – hvem er du egentlig?
 • Få klarhet i hvorfor de samme problemene gjentar seg
 • Se årsaker bak dårlig selvfølelse, uverdighetsfølelse, skamproblematikk….
 • Og hele forholdet til kroppen og forstå de dypere årsakene til sykdom og symptomer som for eksempel angst, depresjon, uro og utbrenthet

 

Din villighet til endring:

 • Et ønske og en villighet til å bli bedre kjent med deg selv
 • Ta ansvar for å få det bedre i ditt eget liv
 • Motta støtte fra meg og gruppen
 • Få ny kunnskap om deg selv og hva som påvirker livet ditt
 • Få støtte til å å avslutte situasjoner og relasjoner så de kan forbli i fortiden
 • Finne stabilitet og tilstedeværelse i nåtid så du kan ta gode valg for framtiden din!

 

Mer støtte i prosessen: 

Hvile og integrering undervegs i kurshelgen.

Dans/fri bevegelse og stille øyeblikk uten noen agenda, bare ro til å være.

Du følger dine behov gjennom hele helgen. Om du trenger å hvile eller sove så er dette også ok!

 

Velkommen til et kurs som kan forandre hverdagene dine!

 

Healing av traumer i kvinnekroppen

“Sjelen er i smerte og kroppen roper etter hjelp”

The Body Remembers

Dette kurset er for kvinner som vil komme i kontakt med og forløse dype minner som sitter i kroppen. Det kan være gjennom sykdom, symptomer, ulykke, tap eller utbrenthet. Eller at du har opplevd det forferdelige å miste et barn, enten ved spontanabort/abort, dødfødsel eller senere dødsfall.

Under kurset lager vi en veldig trygg ramme og går varsomt fram til smerten som har satt seg i kroppen.  Helt konkret lar vi kroppen få «snakke med oss» gjennom det våkne feltet der andre kvinner kan representere områder i kroppen:  hva er det hjertet prøver å si?  livmoren? eggstokkene? brystene? ryggsøylen…? Hva er det kroppen vet om oss som den bare klarer å formidle gjennom smerte og ubehag?

Dette er et dypt personlig arbeid. Gjennom det våkne, vitende feltet får du hjelp til å møte det som ligger under den kjente historien om livet ditt og komme i kontakt med det som er gjemt eller glemt i deg. Eller du får støtte til å forløse det du allerede vet, men som har vært for vondt til å møte alene.

På en varsom og samtidig veldig sterk måte er du velkommen til å avslutte fortid, komme til nåtid og bli sett, hørt og tatt imot her med alt du er. Dette kan åpne for mulighetene til å se nåtiden og  framtiden litt tydeligere; hva er det du lengter etter å leve?

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt om du er interessert i dette kurset eller om du trenger å prate med meg om vonde livserfaringer: mira.tveitane@gmail.com

Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt om du vil arrangere kurs nær der du bor.